Hur blir jag ansluten?

Bodens Stadsnät ansluter flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och villaföreningar
Bor du i en bostadsrättsförening eller samfällighet kontakta din styrelse.