Avgrävd kabel

Vi har fått en fibekabel avgrävd som berör Hedenbrovägen 2.

Troligtvis får vi tillgång till platsen under morgondagen 29/12 så vi kan påbörja felavhjälpning.
I nuläget får vi inte tillgång till skadan på grund av en vattenläcka.

Uppdatering 2021-12-29, 12:00: Trafiken igång.