Utbyggnadsprojekt

Fiberutbyggnad klart för alla byar

Bodens stadsnät har bidrag för att bygga fiber i 15 byar i Bodens kommun. Kravet var att 77% av fast boende väljer att ansluta sina fastigheter. Den summan kom man upp till och nu startar fiberutbyggnaden i de berörda byarna.

Det handlar om utbyggnad av fiber i Valvträsk, Hundsjö, Flåsjön, Ubbyn, Häggan, Rasmyran, Kusträsk, Mockträsk, Lombäcken, Råbäcken, Bjässmoran, del av Norra Gunnarsbyn, delar av Norra Bredåker, del av Södra Bredåker och Sävastnäs.

Tidplan för utbyggnad (uppdaterad 2021-05-12)

Förtätningar i redan utbyggda byar
Entreprenör:
Install Fiber i Norr AB

Kontakt från entreprenör sker löpande innan installation

 

Hundsjö och Flåsjön
Entreprenör:
BDX
Kontaktperson:
Alf Svanmo 070-692 00 88 (mån-fre 8-16)

10 maj – 24 maj Kundbesök med planering av grävning in mot fastighet.

24 maj – 6 september Markarbeten

30 augusti – 20 september Fiberinstallation

 

Ubbyn och Häggan
Entreprenör: BDX
Kontaktperson:
Alf Svanmo 070-692 00 88 (mån-fre 8-16)

7 juni – 11 juni Kundbesök med planering av grävning in mot fastighet.

2 augusti – 27 september Markarbeten

20 september – 4 oktober Fiberinstallation

 

Valvträsk
Entreprenör: BDX
Kontaktperson:
Alf Svanmo 070-692 00 88 (mån-fre 8-16)

31 maj – 4 juni Kundbesök med planering av grävning in mot fastighet.

31 maj – 5 juli Markarbeten

19 juli – 2 augusti Fiberinstallation

 

Norra Gunnarsbyn
Kontaktperson: Alf Svanmo 070-692 00 88 (mån-fre 8-16)

24 maj – 31 maj Kundbesök med planering av grävning in mot fastighet.

7 juni – 9 augusti Markarbeten

2 augusti – 16 augusti Fiberinstallation

 

Norra Bredåker
Entreprenör: Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Anderas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

3 maj – 28 maj Kundbesök med planering av grävning in mot fastighet samt montering av kundutrustning inne i fastighet.

16 juni – 30 juni Markarbeten

1 juli – 26 juli Fiberarbeten

27 juli – 2 augusti Driftsättning

 

Södra Bredåker
Entreprenör:
Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Anderas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

3 maj – 28 maj Kundbesök med planering av grävning in mot fastighet samt montering av kundutrustning inne i fastighet.

1 juli – 10 augusti Markarbeten

11 augusti – 10 september Fiberarbeten

13 september – 15 september Driftsättning

 

Rasmyran
Entreprenör:
Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Anderas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

3 maj – 28 maj Kundbesök med planering av grävning in mot fastighet samt montering av kundutrustning inne i fastighet.

1 september – 20 september Markarbeten

21 september – 11 oktober Fiberarbeten

12 oktober – 18 oktober Driftsättning

 

Kusträsk
Entreprenör: Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Anderas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

3 maj – 28 maj Kundbesök med planering av grävning in mot fastighet samt montering av kundutrustning inne i fastighet.

24 maj – 15 juni Markarbeten

18 juni – 5 juli Fiberarbeten

20 augusti – 26 augusti Driftsättning

 

Mockträsk och Lombäcken
Entreprenör: Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Anderas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

3 maj – 11 juni Kundbesök med planering av grävning in mot fastighet samt montering av kundutrustning inne i fastighet.

1 juni – 30 juni Markarbeten stamnät Bodforsen-Mockträsk

23 augusti –  28 september Markarbeten i Byarna

29 september – 22 oktober Fiberarbeten

25 oktober – 29 oktober Driftsättning

 

Övrebodarna och Råbäcken
Entreprenör: Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Anderas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

3 maj – 11 juni Kundbesök med planering av grävning in mot fastighet samt montering av kundutrustning inne i fastighet.

17 maj – 30 juni Markarbeten

1 juli – 17 augusti Fiberarbeten

20 september – 24 september Driftsättning

 

Bodforsen
Entreprenör: Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Anderas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

3 maj – 11 juni Kundbesök med planering av grävning in mot fastighet samt montering av kundutrustning inne i fastighet.

2 augusti – 15 augusti Markarbeten

16 augusti – 27 augusti Fiberarbeten

30 augusti – 3 september Driftsättning

 

Sävastnäs

Genomförs under 2022 på grund av ombyggnad av riksväg 97.