Landsbygdsprojekt Etapp 4

Projektet delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Information om stödet: Bredbandsstöd – Jordbruksverket.se. Administreras av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat Bodens Stadsnät projektstöd för fiberutbyggnad på landsbygden i Boden , journalnummer 2015-2923, inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 per 2014-07-17. Projektet medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 70 % eller högst 24 531 818kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Stödet är övertaget från Bodens Kommun.

 

Sävastnäs, planerat 2022

Vår planerade fiberutbyggnad i Sävastnäs under 2022 kan tyvärr inte genomföras enligt plan då lantmäteriförrättningarna kring vägbyggnationerna inte är klara. Eftersom det inte är klar vet vi helt enkelt inte var vi kan/får förlägga fibern. Förläggningen är planerad i samarbete med Bodens Energi som skall renovera stor del av elnätet. Bodens Energis projekt är helt lagt på is för 2022.

Vi är ledsna över situationen som uppstått och kommer att påbörja byggnationen så snart markfrågan är löst, och vi och Bodens Energi kan genomföra respektive projekt. Preliminärt kan utbyggnaden göras 2023 men det kan också dröja längre då det ligger utanför vår kontroll.

Samtliga som beställt fiberanslutning får mer information i ett brev under v.18

 

 

Fiberutbyggnad klart för alla byar 2021

Bodens stadsnät har bidrag för att bygga fiber i 15 byar i Bodens kommun. Kravet var att 77% av fast boende väljer att ansluta sina fastigheter. Den summan kom man upp till och nu startar fiberutbyggnaden i de berörda byarna.

Det handlar om utbyggnad av fiber i Valvträsk, Hundsjö, Flåsjön, Ubbyn, Häggan, Rasmyran, Kusträsk, Mockträsk, Lombäcken, Råbäcken, Bjässmoran, del av Norra Gunnarsbyn, delar av Norra Bredåker, del av Södra Bredåker och Sävastnäs.

Tidplan för utbyggnad (uppdaterad 2022-01-25)

Förtätningar i redan utbyggda byar
Entreprenör:
Install Fiber i Norr AB

Kontakt från entreprenör sker löpande innan installation

 

Hundsjö och Flåsjön
Entreprenör:
BDX
Kontaktperson:
Alf Svanmo 070-692 00 88 (mån-fre 8-16)

Driftsättning: Kunder driftsatta, Markåterställnig kvarstår

 

Ubbyn och Häggan
Entreprenör: BDX
Kontaktperson:
Alf Svanmo 070-692 00 88 (mån-fre 8-16)

Driftsättning: Merparten av fastigheterna är driftsatta.
6st hushåll har inte kunnat färdigställas på grund av stopp i kanalisationen. De går tyvärr inte att färdigställa innan tjälen går ut marken enligt den information vi erhållit av BDX.

 

Valvträsk
Entreprenör: BDX
Kontaktperson:
Alf Svanmo 070-692 00 88 (mån-fre 8-16)

Driftsättning: Kunder driftsatta, Markåterställnig kvarstår

 

Norra Gunnarsbyn

Entreprenör: BDX
Kontaktperson:
Alf Svanmo 070-692 00 88 (mån-fre 8-16)

Driftsättning: Kunder driftsatta, Markåterställnig kvarstår

 

Norra Bredåker
Entreprenör: Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Andreas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

Kunder driftsatta med eventuellt något undantag. Markåterställning kvarstår

 

Södra Bredåker
Entreprenör:
Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Andreas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

Kunder driftsatta med eventuellt något undantag. Markåterställning kvarstår

 

Rasmyran
Entreprenör:
Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Andreas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

Kunder driftsatta med eventuellt något undantag. Markåterställning kvarstår

 

Kusträsk
Entreprenör: Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Andreas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

Kunder driftsatta med eventuellt något undantag. Markåterställning kvarstår

 

Mockträsk och Lombäcken
Entreprenör: Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Andreas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

Kunder driftsatta med eventuellt något undantag. Markåterställning kvarstår

 

Övrebodarna och Råbäcken
Entreprenör: Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Andreas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

Kunder driftsatta med eventuellt något undantag. Markåterställning kvarstår

 

Bodforsen
Entreprenör: Install Fiber i Norr AB
Kontaktperson
Christoffer Åström 072-543 61 40 eller Andreas Nilsson 070-540 20 78 (mån-fre 8-16)

Kunder driftsatta med eventuellt något undantag. Markåterställning kvarstår