Om stadsnät

Stadsnät kallas de bredbandsnät som är geografiskt begränsade och då ofta till en kommun. Tanken med stadsnäten är att agera operatörsneutral infrastruktur, där stadsnätet står för själva uppkopplingen men tjänsterna (som internetuppkoppling, telefoni och IPTV) tillhandahålls av kommersiella aktörer. Stadsnäten utgör idag en stor och viktig del av den nationella infrastrukturen då de byggts upp med fiberkablar i sin struktur.

Varför stadsnät?

Varför ska du välja Stadsnätet framför andra bredbandslösningar? Det finns egentligen fyra tydliga svar på den frågan.

Framtidssäker prestanda

Stadsnätet byggs med fiberteknik. Kapaciteten i fibernäten är i det närmaste obegränsad och levererar idag framtidsäker Gbit kapacitet och samtidigt ett komplett kabel-tv-utbud.

Kvalitetssäkrade tjänster

I vårt öppna stadsnät kvalitetssäkrar vi prestandan för olika tjänster så att de inte stör varandra. Du kan utnyttja IPTV och fortfarande ha full bandbredd på ditt internet.

Valfrihet

De flesta bredbandsoperatörer bestämmer vilka tjänster du ska ha tillgång till och du har ingen möjlighet att påverka eller byta leverantör. Du är i princip inlåst i operatörens nät. I det öppna Stadsnätet råder fri konkurrens mellan många tjänsteleverantörer och tjänster. Du kan välja och vraka som du vill. Är du inte nöjd kan du enkelt byta. Konkurrensen gör att kvaliteten höjs och priserna pressas. Dessutom kan mindre lokala leverantörer vara med och konkurrera på samma villkor som de stora.

Regional infrastruktur

Det öppna stadsnätets ambition är att knyta samman alla fastigheter i kommunen i ett gemensamt snabbt nätverk för snabba IT-kommunikationer. Precis som man byggt elnät, fjärrvärme, vatten, avlopp och vägnät. En infrastruktur som alla får åka på. Det kommer att utveckla regionen och gynna både näringsliv, samhällsservice och individer. Från vårt regionala nätverk når vi snabbt ut i världen via olika Internetleverantörer.