Avgrävning Inbyn/Åskogen

I närheten av väg 356 har vi en avgrävning. Felavhjälpning pågår.