Centrala Boden

Under sommaren/hösten kommer Bodens Stadsnät att bygga ut fibernätet i delar av övre och nedre stadsdelen.

Ett erbjudande har skickats ut till berörda fastighetsägaren under v.15 och bör komma fram veckan efter påsk.
Vi behöver ha in svaret på erbjudandet senast första maj.

Om det är någon fastighetsägare inom utbyggnadsområdena som inte erhållit ett erbjudande under v.16 så hör av er till oss på info@bodensstadsnat.se så ser vi till att ni får ett nytt utskickat.

Bodens Stadsnät har ingen gräns på hur många som måste ansluta sig i detta projekt utan vi bygger till samtliga som fått erbjudande och väljer att beställa.
Vi kommer inte gräva något extra för fastigheter som inte beställer vilket kommer att medföra betydligt dyrare efteranslutningar, så de som är intresserade av att ansluta sin fastighet med fiber bör ta chansen att göra det nu.

Tidplan för projektet kommer att presenteras på denna sida när alla beställningar har kommit in och projekteringen är klar.

Utbyggnadsområde