Centrala Boden

Utbyggnationen har nu startat på nedre stadsdelen

Under v.23 påbörjas grävning efter Rörviksgatan.

Installationer av utrustning i fastigheter samt markering av överlämningspunkter pågår fortlöpande.
Vår entreprenör Install Fiber i Norr lämnar i samband med detta av materiel som ska förläggas på tomten.

Grävning på Övre stadsdelen påbörjas omkring månadsskiftet Juli/Augusti

Utbyggnadsområde