(Felet avhjälpt) Driftstörning Brogatan/Majorsgatan

Uppdatering 14:40: funktionen återställd.

Vi felsöker för närvarande en driftstörning som påverkar fastigheterna från Brogatan 38 till 47 samt Majorsgatan 3, 5 och 7.