Driftstörning Vittjärv

10:10: En skada på en fiberkabel som går till Vittjärv felsöks just nu.

12:25: Felet är nu lokaliserat och felavhjälpning påbörjas inom kort. Det är 4 kablar som är avslitna som behöver grävas fram, byta kanalisation och skarva.
Trafiken är troligen igång sent ikväll i dag fredag 19/8.

18:00: Nu är alla kablar lagade och trafiken ska vara igång. Om någon fortfarande har problem kontakta er tjänsteleverantör för felsökning.