FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna med tillhörande svar för att du enkelt ska kunna hitta den information du söker. Har du andra frågor eller vill ha mer information om något är du välkommen att kontakta oss.

Frågor & svar

Bodens Stadsnät har inga egna avtalade slutkunder och därför ingen publik teknisk support. Teknisk support får du av den leverantör du har ett avtal med.

Så här går en felanmälan till:

  • Kontakta din leverantör.
  • Leverantören felsöker tillsammans med kund över telefon.
  • Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Leverantören kontaktar Stadsnätet för att göra felanmälan.
  • Leverantören återkommer till dig med besked.

Bodens Stadsnät ansluter flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och villaföreningar
Bor du i en bostadsrättsförening eller samfällighet kontakta din styrelse.

Uppsägning av nätavtal görs skriftligt och skickas till Bodens Stadsnät. Uppsägning av tjänst för slutkund görs till tjänsteleverantör.

Idag finns vi i Boden. Kontakta din fastighetsägare för att få besked om det är möjligt att ansluta dig till Bodens Stadsnät.

När du ansluter dig till ett nätverk är det möjligt för dig att ta del av information som finns på andra datorer i nätverket. På samma sätt är det möjligt för andra att ta del av information som finns på din dator. För att förhindra att obehöriga surfar in (ansluter) till din dator utifrån är det viktigt att du har hög säkerhet. Använd brandvägg och antivirusprogram.

Fastigheten eller villaområdet betalar en fast engångsavgift för anslutning till nätet. Hushåll och företag betalar en startavgift samt en månadskostnad, beroende på de tjänster man väljer.