Bodens Stadsnät på 5 minuter

Välkommen till Bodens Stadsnät – ditt öppna stadsnät! Din fastighetsägare har valt att ansluta fastigheten du bor i till Bodens Stadsnät och vi vill gärna ta 5 minuter till att förklara vad det innebär.

Bodens Stadsnät är ett öppet stadsnät

Ett öppet stadsnät ger dig full valfrihet att välja vilken eller vilka leverantörer du vill köpa tjänster av. I Boden har vi inte tidigare haft något öppet stadsnät eftersom bredband och TV huvudsakligen har levererats av Bredbandsbolaget som vardera kör i sina egna nät.

När du kopplar upp din dator och surfar på Internet, eller tittar på din TV, är det i själva verket tre olika lager som är inblandade i bakgrunden;

  • Nätägaren. Äger den kabel som signalen levereras på. Vanligtvis din fastighetsägare för kabeln i fastigheten och det lokala energibolaget för fiberkabeln mellan husen.
  • Kommunikationsoperatören. Hyr kabel av nätägaren och kopplar in aktiv utrustning så att det är möjligt att leverera bredband och TV-signal. I din fastighet är Bodens Stadsnät kommunikationsoperatör.
  • Tjänsteleverantören. Levererar bredbands- eller TV-tjänsterna i kommunikationsoperatörens nät.

I ett öppet stadsnät är det möjligt att blanda flera olika tjänsteleverantörer, vilket gagnar dig som kund genom fri konkurrens, fri prissättning och ett större tjänsteutbud. I ett stängt nät är oftast tjänsteleverantören även nätägare och kommunikationsoperatör, så är inte fallet i Bodens Stadsnät. Bodens Stadsnätär byggt enligt en äkta trelagersmodell vilket ligger i linje med rekommendationer från PTS, SABO och Hyresgästföreningen.

Vad händer för mig?

Din fastighet kommer att anslutas till Bodens Stadsnät i början av 2012. Från den dagen har du möjlighet att välja fritt bland Bodens Stadsnäts tjänsteleverantörers utbud. Den exakta inkopplingsdagen för din fastighet beror på din hyresvärds avtal med nuvarande leverantörer. Din hyresvärd kommer att informera om vilket datum som gäller för dig.

logo_bbbOm du använder Bredbandsbolagets tjänster för bredband, IPTV eller telefoni så kommer dessa att fortsätta fungera i så kallad samexistens vilket innebär att Bredbandsbolagets utrustning finns kvar i din fastighet. En lägenhet kan endast vara ansluten till antingen Bodens Stadsnät eller Bredbandsbolaget, och om din lägenhet är ansluten till Bredbandsbolaget kan du inte nå övriga tjänster från Bodens Stadsnäts tjänsteleverantörer.

När Bodens Stadsnät kopplas in i din fastighet kommer alla lägenheter som inte har aktiva abonnemang från Bredbandsbolaget att kopplas in i Bodens Stadsnäts nät. Om du har Bredbandsbolaget och vill få tillgång till Bodens Stadsnäts öppna nät, beställ din tjänst från någon av våra tjänsteleverantörer så kommer du att bli överkopplad till BKOs öppna nät.

Vad behöver jag göra nu?

Du kan redan nu ta del av våra tjänsteleverantörers utbud av Bredband, TV och telefoni och göra förhandsbeställningar för att vara förberedd inför driftstart.

Även om du inte förhandsbeställer kan du ta del av Bodens Stadsnäts tjänster direkt vid driftstart då de flesta tjänsteleverantörer erbjuder direktaktivering vilket innebär att ditt abonnemang kan startas direkt.

Bodens Stadsnät är en lokal kommunikationsoperatör

Bodens Stadsnät bildades 2010 och ägs gemensamt av fastighetsägarna Wiksténs Fastigheter, BodenBo, Lundströms Fastigheter, Rutström & Sundberg Fastigheter och Bäckmans Fastigheter. Utveckling, drift och underhåll sker lokalt i Boden. Våra tjänsteleverantörer är också norrländska – vi tror helt enkelt på bättre affärer genom lokalt samarbete.