Större driftstörning

Större delar av Boden är utan ström efter en avgrävning, detta påverkar bredbandsleveransen till ett stort antal kunder.

All trafik ska vara återställd förutom följande adresser: Sveavägen 3, Sergeantsgatan 8, Sergeantsgatan 10.

Alla fel är avhjälpta och all trafik ska vara igång. Om fel kvarstår kontaktas respektive tjänsteleverantör.