Hur gör jag en felanmälan

Bodens Stadsnät har inga egna avtalade slutkunder och därför ingen publik teknisk support. Teknisk support får du av den leverantör du har ett avtal med.

Så här går en felanmälan till:

  • Kontakta din leverantör.
  • Leverantören felsöker tillsammans med kund över telefon.
  • Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Leverantören kontaktar Stadsnätet för att göra felanmälan.
  • Leverantören återkommer till dig med besked.