Jag vill säga upp mitt avtal med Bodens Stadsnät. Hur gör jag?

Uppsägning av nätavtal görs skriftligt och skickas till Bodens Stadsnät. Uppsägning av tjänst för slutkund görs till tjänsteleverantör.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.