Jag vill säga upp mitt avtal med Bodens Stadsnät. Hur gör jag?

Uppsägning av nätavtal görs skriftligt och skickas till Bodens Stadsnät. Uppsägning av tjänst för slutkund görs till tjänsteleverantör.