A3 blir Bredband2

A3 blir Bredband2 och det innebär att A3s tjänster för privatkunder inte kommer vara valbara i Bodens Stadsnät framöver.
Vad förändringarna innebär för de som är kunder hos A3 förklaras på A3s hemsida: https://a3.se/information-om-bredband2

För A3s företagstjänster sker ingen förändring i nuläget. Mer information finns på A3s hemsida för företagskunder https://a3foretag.se/information-om-bredband2