Category Archives: Nyheter

Migrering från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät

Nu är samtliga områden överflyttade från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät. Om det är någon som har problem med sina tjänster efter flytten kontakta er tjänsteleverantör. __________________________________________________________________________________ Under dagen för migreringen kommer det att vara avbrott på samtliga tjänster tills er fiber har blivit omkopplad, vi önskar att ni har överseende med detta. Migreringsdatum för respektive […]

Migrering från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät i Brännberg

Onsdag 19 januari kommer vi att flytta över kunderna från Telia Öppen fiber till Bodens Stadsnät i Brännberg som egentligen skulle genomförts i November -21. Det kommer att innebära ett kortare avbrott. Överflytten kommer att påbörjas ca 07:30. De kunder som har TV från Telia kommer att behöva koppa in nätverkskabeln till TV-boxen direkt i […]

Fortsatt utbyggnad av fibernätet

Bodens stadsnät har under 2021 ansökt om 82Mkr i bidrag från Post- och telestyrelsen för att fortsätta vår fiberutbyggnad inom Bodens kommun under 2022. Tyvärr har nu Post- och telestyrelsen meddelat att Bodens stadsnät inte får några bidrag alls i och med att alla bidragspengar för Bodens kommun har tilldelats företaget Open Infra från Stockholm. […]

Migrering från Telia Öppen fiber till Bodens Stadsnät i Brännberg

Onsdag 10/11 kommer vi att flytta över kunderna från Telia Öppen fiber till Bodens Stadsnät. Det kommer att innebära ett kortare avbrott. Överflytten kommer att påbörjas ca 06:30. De kunder som har TV från Telia kommer att behöva koppa in nätverkskabeln till TV-boxen direkt i port 2 och koppla bort Telias Inteno-switch

A3 blir Bredband2

A3 blir Bredband2 och det innebär att A3s tjänster för privatkunder inte kommer vara valbara i Bodens Stadsnät framöver. Vad förändringarna innebär för de som är kunder hos A3 förklaras på A3s hemsida: https://a3.se/information-om-bredband2 För A3s företagstjänster sker ingen förändring i nuläget. Mer information finns på A3s hemsida för företagskunder https://a3foretag.se/information-om-bredband2