Migrering från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät

Nu är samtliga områden överflyttade från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät.

Om det är någon som har problem med sina tjänster efter flytten kontakta er tjänsteleverantör.

__________________________________________________________________________________

Under dagen för migreringen kommer det att vara avbrott på samtliga tjänster tills er fiber har blivit omkopplad, vi önskar att ni har överseende med detta.

Migreringsdatum för respektive by:

Brännberg: Migrerad 25/1
Skogså/Svartbäcken/Inbyn/Åskogen: Migrerad 8/2
Svartlå: Migrerad 15/2
Bredåker: Migrerad 22/2
Unbyn: Migrerad 8/3
Gunnarsbyn/Sörbyn/Lassbyn/Överstbyn: Migrerad 22/3
Harads/Bodträskfors: Migrerad 5/4

Alla som har en tjänsteleverantör som finns i Bodens Stadsnät kommer att flyttas över med automatik med ett avbrott under själva migreringen. Ni som har en tjänsteleverantör som inte finns i Bodens Stadsnät kommer att behöva välja en ny leverantör som finns i Bodens Stadsnät.

Ni som är tvungna att byta leverantör behöver själva kontakta den leverantör ni vill byta till och beställa önskade tjänster. Uppsägningen av era befintliga tjänster ska komma från er tjänsteleverantör.

Alla som har IPTV kommer behöva koppla sin TV-box direkt mot port 2 på den CPE som Bodens Stadsnät tillhandahåller av märket CTS. Om någon har en tjänstefördelare från Telia Öppen fiber inkopplad efter den CPE som Bodens Stadsnät tillhandahåller behöver den kopplas bort helt. Vanligtvis står det Inteno på dessa.

Vid frågor eller problem efter migreringen kontaktar ni den tjänsteleverantör som ni köper tjänster av.

Vad gäller för respektive leverantör?

Bahnhof
Tjänsterna flyttas över från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät då leverantören finns i bägge näten, du som kund behöver inte göra något.

Boxer
Tjänsterna flyttas över från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät då leverantören finns i bägge näten, du som kund behöver inte göra något.

Bredband2
Tjänsterna flyttas över från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät då leverantören finns i bägge näten, du som kund behöver inte göra något.

Halebop
Tjänsterna flyttas över från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät då leverantören finns i bägge näten, du som kund behöver inte göra något.

Tele2
Tjänsterna flyttas över från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät då leverantören finns i bägge näten, du som kund behöver inte göra något.
Alla som har IPTV kommer behöva koppla sin TV-box direkt mot port 2 på den CPE som Bodens Stadsnät tillhandahåller av märket CTS. Om någon har en tjänstefördelare från Telia Öppen fiber inkopplad efter den CPE som Bodens Stadsnät tillhandahåller behöver den kopplas bort helt. Vanligtvis står det Inteno på dessa.

Telia
Tjänsterna flyttas över från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät då leverantören finns i bägge näten, du som kund behöver inte göra något.
Alla som har IPTV kommer behöva koppla sin TV-box direkt mot port 2 på den CPE (enheten för inkommande fiber) som Bodens Stadsnät tillhandahåller av märket CTS. Om du har trådlös överföring till TV-boxen är det inte säkert att den lösning just du har kommer fungera efter flytten. Telia har valt att implementera en annan teknisk lösning i Bodens Stadsnät, samma som de har för alla stadsnät vilket skiljer mot hur det var i Telia Öppen Fiber. Det kan medföra att vissa lösningar av trådlös överföring av tv-signal inte längre fungerar. Kontakta då Telia för att få hjälp med en lösning som fungerar i Bodens Stadsnät.

Om någon har en tjänstefördelare från Telia Öppen fiber inkopplad efter den CPE som Bodens Stadsnät tillhandahåller behöver den kopplas bort helt. Vanligtvis står det Inteno på dessa.
Ny telefoniadapter behövs för eventuell bredbandstelefoni och skickas ut kostnadsfritt från Telia

Th1ng
Tjänsterna flyttas över från Telia Öppen Fiber till Bodens Stadsnät då leverantören finns i bägge näten, du som kund behöver inte göra något.

Övriga leverantörer
Har du annan leverantör som inte är nämnd ovan finns inte din leverantör i Bodens Stadsnät. Det medför att du i samband med flytten till Bodens Stadsnät behöver teckna tjänster med en av de leverantörer som finns tillgängliga hos oss. Det befintliga abonnemanget från den leverantör som inte finns in Bodens Stadsnät ska sägas upp från din leverantörs sida från och med den dag vi gör flytten.
Vill du ha fungerande tjänster direkt efter flytten behöver du ha kontaktat den leverantör du vill köpa tjänster av innan flytten så de hinner skicka ut eventuell utrustning och lägga upp dina tjänster i Bodens Stadsnät.