Fortsatt utbyggnad av fibernätet

Bodens stadsnät har under 2021 ansökt om 82Mkr i bidrag från Post- och telestyrelsen för att fortsätta vår fiberutbyggnad inom Bodens kommun under 2022. Tyvärr har nu Post- och telestyrelsen meddelat att Bodens stadsnät inte får några bidrag alls i och med att alla bidragspengar för Bodens kommun har tilldelats företaget Open Infra från Stockholm. Open Infra har tilldelats bidrag om totalt 36,2Mkr i stödpengar för att i princip bygga ut till alla byggnader som idag saknar möjligheten att få fiber utanför centralorten.

Bodens stadsnät sökte bidrag för följande områden för utbyggnad 2022:

Alträsk, Brobyn, Edet, Fagerås, Flarken, Storklinten, Syden, Södra Alträsk, Vibbyn, Vändträsk, Västbo och Västbolandet samt alla byggnader som ej har fiberanslutning på båda sidor om Luleälven mellan Bredåker och Harads .

Då Bodens stadsnät inte erhållit några bidrag från PTS för ovan angiven geografi kommer ingen utbyggnad att göras i dessa områden av Bodens stadsnät. All utbyggnad av fiber i dessa områden hänvisas till Open Infra fram till att de meddelar något annat.

Bodens stadsnät bedömer att det inte är realistiskt att Open Infra genomför denna utbyggnad med de bidrag som de blivit beviljade. Vi på Bodens stadsnät hoppas innerligt att Open Infra genomför fiberutbyggnaden så att alla bodensare får tillgång till fiber. Om du bor i glesbygd och får ett erbjudande av Open Infra gällande fiber så rekommenderar vi på Bodens stadsnät att du accepterar erbjudandet om det verkar rimligt. Som det ser ut just nu så kommer inte något annat alternativ att erbjudas. Bodens stadsnät har ingen koppling till Open Infra. För frågor om fiberutbyggnad i Bodens glesbygd som idag inte är utbyggd med fiber hänvisas till Open Infra.

Bodens stadsnät kommer under 2022 koncentrera sig på att bygga fiber till de fastigheter som saknar fiber på övre och nedre stadsdelen samt att förtäta i vårt befintliga nät.