Migrering från Telia Öppen fiber till Bodens Stadsnät i Brännberg

Onsdag 10/11 kommer vi att flytta över kunderna från Telia Öppen fiber till Bodens Stadsnät.
Det kommer att innebära ett kortare avbrott. Överflytten kommer att påbörjas ca 06:30.

De kunder som har TV från Telia kommer att behöva koppa in nätverkskabeln till TV-boxen direkt i port 2 och koppla bort Telias Inteno-switch