Uppdatering: arbetet skall vara slutfört. Återstår problem, kontakta er tjänsteleverantör för hjälp med felsökning.   Idag 6/10 kommer Vattenfall genomföra ett planerat jobb på deras fiber mellan Boden och Luleå. Det kan eventuellt beröra kunder i vårt nät. Arbetet planeras pågå 08:00-20:00. Som vanligt om man upplever problem med sin internetanslutning så kontakta er tjänsteleverantör. […]

A3 blir Bredband2

A3 blir Bredband2 och det innebär att A3s tjänster för privatkunder inte kommer vara valbara i Bodens Stadsnät framöver. Vad förändringarna innebär för de som är kunder hos A3 förklaras på A3s hemsida: https://a3.se/information-om-bredband2 För A3s företagstjänster sker ingen förändring i nuläget. Mer information finns på A3s hemsida för företagskunder https://a3foretag.se/information-om-bredband2